ข่าวสาร

"TM ภาคอีสาน จัดประชุมคณะกรรมการกำกับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรฯ”

วานนี้ (19 มิถุนายน 2562) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์อำนวยความสะดวกโครงการ Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกำกับกลุ่มโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 1/2562
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลโครงการฯ และร่วมหารือแนวทางการดำเนินโครงการให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และเอกช

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์


ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------

ตามประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ออกแบบเว็บไซต์ (สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

อ่านต่อ

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ และ นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาจ้างเหมา)

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ และ นักพัฒนาธุรกิจ
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------
ตามประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา และนักพัฒนาธุรกิจ (สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 1 อัตรา
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สามารถดูผลการคัดเลือก

อ่านต่อ

มข. ลงนาม Mou ร่วมกับภาคเอกชนในการสร้างระบบนิเวศดิจิทัล

วันที่ 17 มิ.ย. 62 เวลา 09.00 – 10.30 น.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับหน่วยงานเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามชำนาญกิจ จำกัด และ สมาคมการค้าซอฟต์แวร์และธุรกิจนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทรัพยากรทั้งส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแ

อ่านต่อ

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ เยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วานนี้ (18 มิ.ย. 62) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ คุณกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการเยี่ยมชมอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) และประชุมหารือเพื่อหาแนวทางในการดำเนินร่วมกัน รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าของโรงงานต้นแบบผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนจากแกลบซึ่งเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานที่สามารถใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งนี้ โรงงานต้นแบบดังกล่าวได้ตั้งอยู่ภายในพื้นที่อาคารอำนวยการอ

อ่านต่อ