ข่าวสาร

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)

ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการ พัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Innovation JumpStart)

โดย Software Park Thailand ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกิจกรรม Roadshow โครงการ AI Innovation Jumpstart ซึ่งเป็นโครงการให้ทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้าน AI (เงินรางวัล 100,000 บาท/ทีม)

ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังกา

อ่านต่อ

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัญญาจ้างเหมา) สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สัญญาจ้างเหมา)
สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์
----------------------------------------------
ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงาน (สัญญาจ้างเหมา) จำนวน 4 อัตรา ได้แก่
1.1 นักการตลาด จำนวน 1 อัตรา
1.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานอาคารและบริการลูกค้า จำนวน 1 อัตรา
1.3 ช่างโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา
1.4 ช่างอาคาร จำนวน 1 อัตรา

*หมายเหตุ ตามประกาศรับสมัครงาน

อ่านต่อ

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 03/2561) เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) -

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 03/2561)
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะ ประจำปีงบประมาณ 2561
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คือ นายกฤษดา บุญประสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ เปี๊ยะทุเรียน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

อ่านต่อ

นศ.มข.คว้าอันดับ 1 ของภาคอีสาน โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) รอบภูมิภาค

เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ ศรีประทีป ผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน และดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงแรมสยามธาราพาเลช จังหวัดมหาสารคาม

โครงการประกวด

อ่านต่อ

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “สืบค้นสิทธิบัตรและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “สืบค้นสิทธิบัตรและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 (ห้อง 1) อาคารสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฟรี! ไม่มีค่าลงทะเบียน
รายละเอียดเพิ่มเติม + ลงทะเบียนและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://ip.kku.ac.th/register.html

อ่านต่อ