ข่าวสาร

KKUSP จัดเสวนา “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” งานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น จัดการเสวนา หัวข้อ “Science Park พลิกธุรกิจด้วยนวัตกรรม” และการบรรยาย หัวข้อ “บันไดสู่ธุรกิจนวัตกรรม” ในงานอีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3 (E-SAN Industrial Fair 2018) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

ในช่วงการเสวนา มีผู้เข้าร่วมเสวนาจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 4 ท่าน ได้แก่
1) คุณวันนิสา วงษ์สัมปัน

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ www.nrc

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มข. คัดเลือกผู้ประกอบการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม สัมภาษณ์ผู้ประกอบการ ใน “โครงการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าเป็นสมาชิกหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1) ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2) นายสุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอนกรีตพรีซิช

อ่านต่อ

Science Park มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดัน 4 ผลงานเด่น ประกวดโครงการ NESP Innovation Award 2018

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำผู้ประกอบการเข้าร่วมประกวด โครงการประกวดผลงานนวัตกรรมระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 (NESP Innovation Award 2018) จัดโดย สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการประกวด 2 สาขารางวัล ได้แก่ 1) นักธุรกิจนวัตกรรม และ 2) นวัตกรรมเชิงพาณิ

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่1077/2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานในกำกับ สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่1077/2561
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานในกำกับ
สังกัด อุทยานวิทยาศาสตร์

*ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม*

อ่านต่อ