ข่าวสาร

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561

ข่าวดีของผู้ที่ชอบคิดค้นสิ่งประดิษฐ์!!
.
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2561
ในหัวข้อ “เครื่องจักรกล พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเกษตร”
รับสมัครตั้งแต่วันที่ – 28 ก.พ. 2561
ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://createc.most.go.th/node/1407

อ่านต่อ

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ (รอบแรก) ประจำปีงบประมาณ 2561 หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel : 089-712 7126 หรือ 043-202 697

อ่านต่อ

UBI มข. จัดประชุมแนะนำแนวทางการดำเนินงานให้เครือข่ายอีสานตอนบนใหม่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำแนวทางในการดำเนินงานให้สถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ได้รับทราบ ณ ห้องประชุม IT Training Room อาคารพิมล กลกิ

อ่านต่อ

คณะเทคนิคการแพทย์ และ Science Park มข. ร่วมจัดงานบรรยายพิเศษ “ก้าวทีละขั้นไปกับการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัด (ไบโอเซนเซอร์) จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม”

วันที่ 5 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา คณะเทคนิคการแพทย์ และสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ Zensor R&D Corp. ประเทศไต้หวัน จัดงานบรรยาย "Focus, Concentrate, and Step by Step : The Milestone of Mass Production in the UVD market ก้าวทีละขั้นไปกับการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัด (ไบโอเซนเซอร์) จากห้องปฏิบัติการสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม"

ช่วงเช้า รศ. พัชรี เจียรนัยกูร คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับคณะวิทยากร Dr. Warrick Su รองประธานกรรมการฝ่ายธุรกิจนานาชาติและความร่วมมือนวัตกรร

อ่านต่อ

“คณะผู้บริหาร Science Park มข. เข้าพบและหารือกับ ท่านผู้ว่าฯ ขอนแก่น เพื่อรายงานความก้าวหน้าอาคารอำนวยการฯ”

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะผู้บริหารและผู้จัดการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบ ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานภารกิจและความก้าวหน้าของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ที่คาดว่าจะเริ่มให้เอกชนได้เข้าใช้บริการในเดือนมิถุนายน 2561 และจะเป็นสถานที่สำคัญในการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพร้อมจะขับเคลื่อนให้เป็น “นครแห่งนวัตก

อ่านต่อ