ข่าวสาร

ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานSME Bank เยี่ยมชมอาคารอำนวยการ

วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เวลา 15.00 น. นางสิริพร จังตระกุล ภริยาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) เข้าหารือเกี่ยวกับการเข้าใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ร่วมกับคณะผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับพร้อมทั้ง

อ่านต่อ

INCU Connect 2018 เชื่อมใจสัมพันธ์ ประสานใจธุรกิจ

วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) หน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดกิจกรรม“INCU CONNECT 2018” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมี ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2558-2

อ่านต่อ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2039 / 2561) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในกำกับ

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2039 / 2561)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในกำกับ
ตำแหน่ง นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม
สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และภาคีเครือข่าย เปิดงาน Grand Opening Innovation Hubs – Creative Economy (เครือข่ายอีสานตอนบน) เพื่อเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยกับชุมชน

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ Innovation Hub บริเวณศูนย์อาหารและบริการ 1 (Complex) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานเปิดตัวศูนย์ Innovation Hub กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เครือข่ายอีสานตอนบน อย่างเป็นทางการ โดยมี ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจาก มหาวิทยาลัย

อ่านต่อ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการ Research to Market เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2562

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market)” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจเทคโนโลยีให้กับนักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นทำธุรกิจ นอกจากนี้ผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการดังกล่าว จะได้รับประสบการณ์โดยตรง ภายใต้คำชี้แนะของที

อ่านต่อ