ข่าวสาร

สุดล้ำไอเดีย Green Technology จากเวที Pitching Contest KKU Maker Green Festival 2020"


(22 ก.พ.63) อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด International Prototype Pitching Contest (Green Technology Concept) ภายใต้ กิจกรรม"KKU Maker Green Festival 2020" ชิงเงินรางวัลกว่า 65,000 บาท มีผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขันผลงานจำนวน 17 ทีม จากนักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยนำเสนอไอเดีย เกี่ยวกับการออกแบบและผลิตชิ้นงานต้นแบบเทคโนโลยีรักษ์โลก ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
ซึ่ง ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

สร้างนวัตกรรม Green ผ่าน KKU Maker Green Festival 2020

(21ก.พ.63) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดกิจกรรม KKU Maker Green Festival 2020 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ และผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้บรรยายพิเศษเรื่อง Striving SDG by BCG model และเดินชมบูทต่างๆซึ่งอุท

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักการตลาด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำแหน่ง นักการตลาด สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2563) ลงวันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจของส่วนงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตำแหน่ง นักการตลาด เลขประจำตำแหน่ง 302003 สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น นั้น
บัดนี้ ระยะวลาการรับสมัครได้สิ้

อ่านต่อ

โครงการ “ Business Brotherhood 2020” สำหรับคนมีไอเดียทางธุรกิจ แต่ไม่รู้จะทำได้ยังไง เรามีพี่เลี้ยงทางธุรกิจค่อยเเนะนำ

✋หยุด หยุด หยุด หยุดเลื่อนผ่านก่อน !!!

✔ถ้าคุณเป็นนักศึกษา หรือผู้ประกอบการที่จบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี และเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ !!!

อ่านต่อ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม (สัญญาจ้างเหมา 10 เดือน)


ตามประกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม (สัญญาจ้างเหมา 10 เดือน) นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้สร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฎว่า นางสาวพาณีพร เสียงสนั่น เป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือก

อันดับสำรอง
1. นางสาววิลาวัณย์ วงษ์ไชยา
2. นายภูษณิศา ทองมหา

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือก (ยกเว้นอันดับสำรอง) มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่อุทยาน
วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดชอนแก่น)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาย

อ่านต่อ