ข่าวสาร

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัดนี้ การคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า
นางสาวพิรดา คูสกุลรัตน์ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ พร้อมหลักฐานแนบมาด้วย ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำนวน 1 ฉบับ

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com