ข่าวสาร

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน Startup Thailand league 2018

ขอเชิญนักศึกษาที่มีไอเดีย + วิธีแก้ปัญหา คิดผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเข้าประกวดชิงเงินรางวัลรวม 50,000บาท
ตามประเภทผลงาน ดังนี้
ประเภทผลงาน (กรุณาใส่เครื่องหมาย √ เพื่อเลือกประเภทของผลงาน / เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
□ GOV TECH / ED TECH : REG TECH, ED TECH, CITY TECH, DATA
□ AG TECH / FOOD TECH : SMART FARMING, AGRO BIO TECH, FARM SOLUTION, FOOD SERVICE DATA
□ HEALTH TECH : HEALTH AND WELLNESS, MEDICALTOURISM, MED TECH
□ INDUSTRY TECH : ROBOTIC, SMART MOBILITY, IOT, AERO SPACE (UAV/SATELLITE)
□ E-COMMERCH / LOGISTIC : E-MARKETPLACE
□ FIN TECH : CAPITAL MARKET, INSURANCE E-PAYMENT, BANKING
□ LIFE STYLE : CREATIVE, ENTERTAINMENT AND GAMING, DESIGN, MARKETING TECH
□ TRAVEL TECH : TRAVEL PLATFORM, SOCIAL ENTERPISE AND LOCAL TRAVEL, MICE, TOURISM INNOVATION
□ PROPERTY TECH : LOCATION BASED SERVICE (LBS), LAND DEVELOPMENT, CONSTRUCTION TECH, SMART HOME

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
089-7127126 หรือ 086-2255150

หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook:STLKKU2018

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

info@kkusp.com