ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง "พนักงานบริหารงานทั่วไป"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป” สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
----------------------------------------------------------------
สอบข้อเขียน ในวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม IT Training Room สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- โปรดนำบัตรประชาชนมาแสดงด้วย
สอบถามรายละเอียดได้ที่
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002
Tel : 089-712 7126 หรือ 043-202 697
E-mail : acc.kkusp@gmail.com
Website : https://sciencepark.kku.ac.th/

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th