ข่าวสาร

NECTEC มอบทุน โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (ภาคอีสาน) รอบที่ 1

วันที่ 10พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้รับเกียรติจาก ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวเปิดงาน และ ดร.กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทกับทีมที่ผ่านการคัดเลือก ณ ห้องประชุมพีระสิทธิ์ คำนวณศิลป์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 (The Twentieth National Sofeware Contest: NSC 2018) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์ในอนาคต รับผิดชอบโครงการโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ทั้งนี้ มีทีมที่ผ่านการพิจารณาในรอบข้อเสนอโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 128 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนโครงการละ 3,000 บาท เพื่อจะนำไปพัฒนาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เข้าสู่การพิจารณาในรอบผลงานโครงการ (รอบสอง) ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com