ข่าวสาร

นักศึกษาม.อุบลกว่าร้อยชีวิต ปิดตำรา เปิดความรู้นอกห้องเรียน @NESP

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันแม่ข่าย ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี จำนวน 106 คน เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในด้านการจัดการการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมทั้ง เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้จากสถานที่จริงนอกเหนือจากตำราเรียน ณ ห้องประชุม Meeting Room 3 อาคาอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

#NorthesternSciencePark
#KKUSP
------------------------------
คิดจะทำธุรกิจ คิดถึงเรา
โทร 043048048

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com