ข่าวสาร

รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างเหมา)

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครงานเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (สัญญาจ้างเหมา)
--------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
แผนกบริหารบุคคล อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
043048048

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com