ข่าวสาร

“จากไอเดียสู่ต้นแบบธุรกิจด้านแมลง โครงการ Hackathon Insect”

(5 ต.ค. 62) ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Innovation Hub KKU จัดกิจกรรม Pithching Prototype ธุรกิจด้านแมลง (รอบสุดท้าย) ในโครงการ Hackathon Insect โดยได้รับเกียติจากคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ 1) คุณอภิชัย เรืองศิริปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออส คอร์เปอเรชัน จำกัด 2) คุณนพพล อนุกูลวิทยา จากบริษัท Take Me tour จำกัด และ 3) คุณสมหวัง บุตรสำราญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ณ The Beegins Co-Working Space อาคาอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
ทั้งนี้ แต่ละทีมได้รับการสนับสนุนทินในการพัฒนาต้นแบบจากกิจกรรม Hackathon Pitching Idea ธุรกิจด้านแมลง เมื่อวันที่ 29 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Pithching Prototype มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Edible Insect
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 คือ ทีม Insect Health
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Evo - Insect
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Fin ชมเชย และทีม Insect Landmark

ลิงก์รูปภาพ https://drive.google.com/drive/folders/1_9yeNwp4dS263yQnd3TlG00aNrYaSBk1

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com