ข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม (สัญญาจ้างเหมา 10 เดือน)
----------------------------------------------
ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม (สัญญาจ้างเหมา 10 เดือน) นั้น บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และรายละเอียด ตามสื่อที่แนบมานี้

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อ แผนกบริหารงานบุคคล
043048048

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com