ข่าวสาร

สุดปลื้ม! นักศึกษามข.คว้ารางวัลR2M รอบภูมิภาค ได้ตั๋วสู้ศึกระดับประเทศ


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการประกวด “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Reasearch to Market 2018) ระดับภูมิภาค ประจำปี 2561 ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นภายใต้การสนับสนุนจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษาจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจาก 4 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า “โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ หรือ R2M ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่ต้องการทีมนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตลอดจนเสริมสร้างแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โดยรูปแบบการแข่งขันจะให้นิสิตนักศึกษาแต่ละทีม นำเสนอแผนศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ (Feasibility study) ทีมละไม่เกิน 7 นาที และมีเวลาตอบคำถามจากคณะกรรมการไม่เกิน 8 นาที เพื่อคัดเลือก 6ทีมที่ได้รางวัล จากจำนวนทั้งสิ้น 19 ทีม เป็นตัวแทนเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แต่ละภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคเหนือ ที่มีกำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ต่อไปผลการประกวด

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม M-Sci จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Just Growth จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Blue Whale จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

- รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

ได้แก่ ทีม Health Me จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ทีม The Ultimate จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ทีม Naps UBU จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ คือ รางวัล Good R2M by GSB จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีทีมที่ได้รับรางวัล ดังนี้

1. ทีม Beauty Inspire จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ทีม M – Sci จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3. ทีม Health Me จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. ทีม The Ultimate จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5. ทีม Assassins จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

ภาพ : วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com