ข่าวสาร

NESP Innovation Fair 2018 ยกสุดยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอีสาน

(2 มิ.ย. 2561) ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานเปิดมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ Terminal 21 จังหวัดนครราชสีมา


ช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรม เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NESP (Northeastern Science Park) Innovation Fair 2018 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ 4 มหาวิทยาลัยได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยธนาคารออมสิน ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้


รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ประธานในพิธี มอบรางวัลแก่ผลงานประกวด NESP Innovation Award 2018 สุดยอดนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลปรากฏว่า นักวิจัยและผู้ประกอบการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น สามารถคว้ารางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่ สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ ศ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผลงานวิจัยแผ่นแปะสารสกัดว่านชักมดลูก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ผศ.ดร.จิรวรรณ อภิรักษากร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี ม.ขอนแก่น ผลงานวิจัยโยเกิร์ตกาบาและสาขานักธุรกิจนวัตกรรม ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายสุรศักดิ์ ราชเพ็ง ผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวแก่นจันทร์ สนอุป ผลิตภัณฑ์ซุปหน่อไม้กึ่งสำเร็จรูป


ทั้งนี้ ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล ได้เสวนาร่วมกับผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์เครือข่าย ในหัวข้อ "บทบาท NESP ต่อการขับเคลื่อนอีสาน 4.0" วิสัยทัศน์และการส่งเสริม สนับสนุนเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เข้มแข็งและยั่งยืน


งานแสดงนิทรรศการและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการร่วมบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม NESP Innovation Fair 2018 ภายใต้การช่วยเหลือจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้นำผู้ประกอบการภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจ ร่วมออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ ปลาร้าแปรรูปคนงาม ปลานิลแปรรูป แยมมะเขือเทศ สเปรย์กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ airy fresh AYA สมุนไพรบรรเทาอาการปวดเมื่อย เครื่องดื่มสมุนไพรไคซิน มะม่วงแช่อิ่มเลดี้ศกุลตลา และ SunsetGalato งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2561 เชิญชวนผู้สนใจ เยี่ยมชม อุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากอิสาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com