ข่าวสาร

ขอขอบพระคุณ SEAC Thailand ที่ใช้บริการห้องประชุม Meeting Room 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น)


(13ก.พ.63 ) SEAC Thailand จัดYourNextY Roadshow 2020 สัญจร ส่งต่อความรู้ดีๆ กับ Social Learning นอกสถานที่ เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์จริงในหัวข้อ The 2020 Opporrtunity : Develop Skills for Industy 4.0; Build an Ecosystem
เจาะกลยุทธ์ทางธุรกิจ พิชิตทุกความท้าทายด้วยทักษะแห่งอนาคต 4.0 เตรียมคนให้พร้อมรับมือกับเศรษฐกิจใหม่ด้วยSpeed และกิจกรรม Mini Workshop Design Thinking เครื่องมือคิดรูปแบบบริการและสินค้าใหม่ๆ

#KKUSP
#NESP

ภาพ,ข่าว :พรสุดา

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com