ข่าวสาร

รับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”

PADTHAI Batch #4 เปิดแล้ว !!!
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย FI Accelerator รวมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ด้านนวัตกรรมอาหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศภายใต้แนวคิด “From Local to Global”
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ PADTHAI #4 หลักสูตรเข้มข้น 5 วัน 5 คืน จากผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอาหารโดยตรง

ท่านจะได้รับ
∙ การอบรมและworkshop จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง กว่า 10 ท่าน
∙ โอกาสเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทุน ตลาด และการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
∙ การสนับสนุนทางธุรกิจและบริการ One-Stop Service จาก Food Innopolis และเครือข่าย
∙ เข้าเป็นผู้ประกอบการในเครือข่ายของ Food Innopolis และโอกาสในการเข้าโครงการอื่น ๆ ของ FI Accelerator

สมัครเลย หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้
∙ ผู้ประกอบการหรือทายาทธุรกิจ SMEs ในแวดวงอาหาร ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
∙ บุคลากรของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารขององค์กร
∙ จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
∙ มีความมุ่งมั่น พร้อมที่จะ Transform Food SMEs From Local to Global !!!

กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ - 31 ต.ค. 62
∙ สัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศผลผู้ได้เข้าร่วมโครงการ 6-7 พ.ย 62
∙ ฝึกอบรมแบบเข้มข้น 9 - 13 ธ.ค. 62 ที่ โรงแรม Holiday Inn Express จ.กระบี่
∙ คัดเลือกเข้าแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจและแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ กำหนดภายหลังการฝึกอบรม

ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม*
∙ 1 ท่าน 15,000 บาท
∙ 2 ท่าน 20,000 บาท
∙ มากกว่า 2 ท่าน ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
* รวมค่าที่พัก 1 ห้อง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
และค่าใช้จ่ายตลอดกิจกรรมฝึกอบรม
* ไม่รวมค่าเดินทาง

หลักสูตรที่ Food SMEs ต้องเรียน !!
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการตามลิงค์ด้านล่าง
—> https://forms.gle/GsoC4rtiu5nWHgZL6

หรือ Facebook Page: PADTHAI by Food Innopolis
ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
091-7135433 (กรองจิตร สมใส)
082-441-4169 (สันติ ธนิตวัฒนศักดิ์

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com