ข่าวสาร

KKUSP จัดอบรม Capacity building ขยายเครือข่าย NESPอีสาน


(12 ก.พ.63) อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จ.ขอนแก่น)จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Capacity building เครือข่าย NESP ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศ.สพ.ญ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ของภาคอีสาน และคุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีเครือข่ายใหม่เข้าร่วมกว่า19 แห่งทั่วภาคอีสาน การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเครือข่ายในพื้นที่ ทำความเข้าใจถึงรูปแบบการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมถึงการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณของเครือข่ายและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งและการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมอบรมประกอบด้วย การบรรยายจากวิทยากรคุณวัชรินทร์ วิทยวีรศักดิ์ จาก Thai-BISPA บรรยายในหัวข้อ Business Incubators and Science Park Ecosystem in Thailand กิจกรรม Work a move Workshop และวิทยากรคุณตรีชิต เมธารัตนโชติ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มีผักดี จำกัด บรรยายในหัวข้อ Design Thinking for Innovation ออกแบบความคิด สร้างนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิต และกิจกรรม Workshop จัดขึ้นระหว่างวันที่11-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Meeting room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

#KKUSP
#NESP

ภาพ :ศศิญาภา
ข่าว : พรสุดา

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com