ข่าวสาร

ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก


ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
----------------------------------------------
ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา (สัญญาจ้างเหมา) ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้แก่
1. ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง นักส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่ง นักบัญชี จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบอาคาร จำนวน 1 อัตรา

บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ขยายระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ตำแหน่งอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามสื่อแนบ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
043-048-048

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com