ข่าวสาร

ปิดม่าน กิจกรรม Sibb Global Connect : Life Science Cluster Innovation Bootcamp 2020 @ Swissotel le Concorde

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 63 ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานปิดกิจกรรมและมอบรางวัล SiBB Global Connect : Life Science Cluster ซึ่งเป็นความร่วมมือของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษา (SEDA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินการขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ระหว่างกิจการขนาดใหญ่และมหาวิทยาลัย (Business Brotherhood) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ส่วนหนึ่งของการดำเนินการในปีนี้ สอว. ได้ริเริ่มกิจกรรม SiBB Global Connect เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการ ให้เติบโตในระดับนานาชาติได้ กิจกรรม SiBB Global Connect เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น ครอบคลุมด้านการพัฒนากลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับธุรกิจชีวการแพทย์ในการสากล การพัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม การพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดสากล การพัฒนาคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ และการพัฒนาแบบจำลองทางเงิน ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ในหลากหลายด้านที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมงานระดับนานาชาติ อาทิ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การจัดทำแผนธุรกิจเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษาข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญา ไปจนถึงการนำเสนอแผนธุรกิจ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2563

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทีมนักศึกษาผู้ประกอบการจำนวน 15 ทีม จาก 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งอุทยานวิทยาศาสตร์ มข.ส่งทีมเข้าร่วม 2 ทีม ไดเ้แก่
ทีม Medi Health กับผลิตภัณฑ์เตียงลมจากถุงน้ำยาล้างไต สำหรับผู้ป่วยติดเตียง และทีม Petinee แพลตฟอร์มสำหรับการบริหารจัดการคลินิก และสินค้าสำหรับคนรักสัตว์

โดยผลการคัดเลือก ได้ตัวแทนประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 6 ทีม ได้แก่
1. Innoedge GoGo - เครื่องตรวจวัดระดับความเจ็บปวดบนใบหน้า (มช.)
2. Dm-Sense - เครื่องตรวจเบาหวานจากลมหายใจ (มทส.)
3. Oxoff - งานวิจัยคัดแยกอสุจิวัวเพศผู้ (มทส.)
4. AGNOS - แพลตฟอร์มวิเคราะห์ความเจ็บป่วย (KMITL)
5. Momentra - ผลิตภัณฑ์ช่วยการนอนหลับ (มทส.)
6. FrozMed - งานวิจัยเครื่องประคบเย็นลดอาการเจ็บปวด (มทส.)
สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกกิจกรรมจะได้สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม Bio Investment 2020 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร และยังได้สิทธิไปแสดงผลงานในกิจกรรม Bio International Convention ณ เมืองซานดิเอโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนมิถุนายน 2563

#NESP
#KKUSP

ภาพ: อัครวรรษ
ข่าว : พรสุดา

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com