ข่าวสาร

“จุดไฟคิด เติมเชื้อเพลิงสร้างสรรค์ โดยผู้ก่อตั้ง Builk.com”

วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากคุณไผท ผดุงถิ่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมการสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “Creative Startup” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจ และแชร์ประสบการณ์ทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ในรายวิชา Creative Thinking ของ อ.ดร. ณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องสมุด วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คุณไผท กล่าวว่า “การเป็น Startup ไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่อย่างเดียว แต่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีส่งเสริมกัน เพื่อให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปได้ไกลมากขึ้น โดยมีเคล็ดลับ 2 ข้อ คือ 1) เปลี่ยนนิสัยดั้งเดิมของผู้คนให้ได้ และ 2) ต้องรักษานิสัยนั้นให้ได้นานที่สุด” จากกิจกรรมดังกล่าว ทำให้นักศึกษามีความเข้าใจใน ธุรกิจ Startup มากขึ้น ตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจให้นักศึกษาอยากเป็นผู้ประกอบการ และช่วยจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปต่อยอดในรายวิชาและกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th