ข่าวสาร

นศ.มข.รวมพลังดันงานวิจัย สู่ต้นแบบที่ต่อยอดธุรกิจได้จริง ในกิจกรรม IP Demo Day 2019

วันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานในโครงการวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และการดำเนินธุรกิจ” (IP Demo Day 2019) รอบตัดสิน โดยในช่วงเช้าและช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม รวมทั้งจัดแสดงผลงาน บริเวณหน้าห้อง Auditorium ช่วงเย็นเป็นพิธีมอบรางวัล โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พาญทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม พร้อมกล่าวปิดกิจกรรม ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาในโครงการ 36 ทีมเข้าร่วม ณ ห้อง Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันที่จะพัฒนาและเสริมทักษะนักศึกษาในการนำผลงานวิจัยที่จดเข้าสู่กระบวนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิบัตรการประดิษฐ์และอนุสิทธิบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปเป็นกรณีศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยบูรณาการร่วมกันกับรายวิชาที่มีการเรียนการสอน และเกิดความร่วมมือกับนักศึกษาต่างคณะ ประกอบด้วย 1) นักศึกษาในรายวิชาการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย Advertising and Sales promotion คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 2) นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบทางอุตสาหกรรม 3 Industrial Design III และ รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักออกแบบ Technical English for Designer คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3) นักศึกษาในรายวิชา International Sales Management วิทยาลัยนานาชาติ 4) นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยี แบ่งเป็น 4 ประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมอาหาร (ภาคภาษาอังกฤษ) ประเภท อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (ภาคภาษาไทย) ประเภท อุตสาหกรรมยา/ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (ภาคภาษาไทย) และประเภท อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (ภาคภาษาไทย)

ลิงก์รูปภาพhttps://drive.google.com/drive/folders/1cCxHCsHC_RQ0woPtMFt3PlUptCT0Q6EV?usp=sharing

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนกัลปพฤกษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002

+66 8971 27126

+66 4304 8048

info@kkusp.com