ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Talent Mobility Fair 2017 ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กิจกรรมในงาน ช่วงแรกกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0” โดย ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นอกจากนี้ มีการเสวนาเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพด้านนวัตกรรมของภาคเอกชนด้วยระบบสนับสนุนจากภาครัฐ” การบรรยายพิเศษเรื่อง “รูปแบบการสนับสนุนและบริการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม” และการเสวนาเรื่อง “Build up SMEs เพิ่มขีดความสามารถด้านวิจัยและนวัตกรรม (R&I) รองรับ Disruptive Change”

สมัครเข้าร่วมงานผ่าน Link ดังต่อไปนี้
https://goo.gl/forms/y8mmxLVrfOj9CueH2

สำหรับผู้ประกอบการที่มีปัญหาด้านกระบวนการผลิต หรือ การวิจัยพัฒนาในบริษัท สามารถแจ้งโจทย์พร้อมข้อมูลโดยสังเขปมาได้ในแบบฟอร์มการสมัคร ทั้งนี้เพื่อให้ทีมงานดำเนินการสรรหานักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับโจทย์ของท่าน ร่วมพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือภายในงาน

สมัครโจทย์วิจัยเพื่อเข้าร่วมการ Matching กับนักวิจัยภายในงาน ผ่าน Link ดังต่อไปนี้
https://goo.gl/forms/2Wazq6UqBnhXV4si2

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th