ข่าวสาร

“Research to Market 2017 เปิดม่าน! 23 ทีม เตรียมพร้อมประกวดแผนธุรกิจ”

วันที่ 2 – 3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม Boot Camp ครั้งที่ 1 ในโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) หรือ R2M ประจำปี 2560 เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี – โท – เอก ที่สนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการดังกล่าว รับฟังการนำเสนอและคัดเลือกงานวิจัย นอกจากนี้ ยังมีการอบรมและ Work shop การเขียนแผนธุรกิจ (Business Concept) รวมถึงกิจกรรมอบรม “การเงิน การลงทุน” และ “เทคนิคการนำเสนอ” โดยคุณกนกพร กุลศรี ตำแหน่ง Strategic & Planner บริษัท Brilliant & million ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ R2M ปี 2556 ในระดับประเทศ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 23 ทีม และต้องส่ง Business Concept เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ Boot camp ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 12 กันยายนนี้ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 14 กันยายน 2560

เกี่ยวกับเรา

อุทยานวิทยาศาสตร์เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนบ่มเพาะผู้ประกอบการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

Facebook

ติดต่อเรา

กรอกอีเมลของคุณเพื่อรับข่าวสารจาก KKUSP

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40000

+66 8971 27126

+66 4320 2697

sciencepark@kku.ac.th