ติดต่อเรา

KKUSP
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(043) 048-048
info@kkusp.com
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8:30น. ถึง 16:30น.

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

043-048048, 089-7127126

043-048047

info@kkusp.com

sciencepark.kku.ac.th

เพิ่มเพื่อน