ติดต่อเรา

KKUSP
ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(043) 202-697
sciencepark@kku.ac.th
วันจันทร์ - วันศุกร์
เปิด 8:30น. ถึง 16:30น.

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 40002

043-202697, 089-7127126

043-202697 ต่อ 19

scpark@kku.ac.th

sciencepark.kku.ac.th