14 พ.ค. 2021

Roadshow 2021: Bring out an Idea & Boost up Agri-Food Productivity

Roadshow 2021: Bring out an Idea & Boost up Agri-Food Productivity
อ่านต่อ
2 มี.ค. 2021
อ่านต่อ
24 ก.ค. 2020

TCDC Khon Kaen  จัด Isan  Business Identity Project สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากตำนานเรื่องเล่าในพื้นที่

TCDC Khon Kaen  จัด Isan  Business Identity Project สร้างอัตลักษณ์ท้องถิ่นจากตำนานเรื่องเล่าในพื้นที่
อ่านต่อ